Wikkhome

Met ingang van 25 februari 2020 verhuist het huis van de WikK naar een nieuwe plek: Hendrik de Ruiterstraat 3 in Assen. 

Om die reden zijn we gesloten van 21 februari tot 5 maart. 

wikktrap
 

GGZdeWikK biedt gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling aan volwassenen, die last hebben van de gevolgen van chronische vroegkinderlijke traumatisering.

We hebben op dit moment een wachttijd voor de intake langer dan zes maanden, we nemen daarom geen nieuwe cliënten aan. 

Als gepassioneerde werkers in de psychotraumahulpverlening hebben wij in de loop der jaren een brede kennis en ervaring met deze problematiek opgebouwd. Met GGZdeWikK bouwen we verder aan ons ideaal.

Onze behandelvisie beschrijven we op de pagina Wikkwaarom. Op de pagina Wikkhoe beschrijven we wat we te bieden hebben. U vindt hier ook informatie over de start van de behandeling, verwijzingen, tarieven en onze klachtenprocedure. Op de pagina’s Wikkwij en Wikkwaar vindt u wie wij zijn en waar u ons kunt vinden. Onze Wikkpedia is een bron van informatie, hier vindt u uitleg over begrippen die te maken met trauma(behandeling). Op de pagina Wikkcontact staat beschreven hoe u contact met ons op kunt nemen: schriftelijk, telefonisch of via de mail.

GGZdeWikK is gesloten in de periode van 21 februari tot 5 maart, van 10 tot 14 april (Pasen), van 27 april tot 6 mei (meivakantie), van 28 mei tot 2 juni (Pinksteren), van 3 juli tot 8 juli en van 27 juli tot 17 augustus.

Als er sprake is van een crisissituatie, neem dan contact op met uw huisarts.

Onze missie: wij willen mensen met chronische vroegkinderlijke traumatisering een platform bieden voor het doorbreken van vicieuze cirkels, gericht op herstel – herstel van vertrouwen in zichzelf en in de wereld om hen heen. We onderscheiden ons door het aanbieden van kleinschalige, gespecialiseerde traumabehandeling, efficiënt en cliëntgericht.