Wikkhome

WikKupdate Corona-virus 1 april 2020

Inmiddels is duidelijk geworden dat de maatregelen tegen het Corona virus in ieder geval van kracht blijven tot eind april. Ondertussen zijn we op de WikK ingesteld op digitaal contact: telefonisch, via de mail en via beeldbellen. Het afstand houden lijkt effect te hebben op het Corona virus, maar het heeft een enorme impact op ons leven. Gevoelens van eenzaamheid, je vervreemd voelen, angst, onveiligheid kunnen toenemen, maar tegelijkertijd lijkt de wereld ook een beetje tot rust te komen, er is saamhorigheid, creativiteit, zorg en respect voor elkaar – ook dat werkt door. De impact is voor iedereen anders. Sommige overlevers voelen zich vertrouwd in deze bijzondere omstandigheden, anderen nemen de tijd en ruimte om zichzelf te (her-)ontdekken. 

We vonden dit bijzondere filmpje op internet, dat wilden we jullie niet onthouden:

https://youtu.be/BmvNCdpHUYM

Zolang de maatregelen van kracht blijven, blijven we in deze aangepaste digitale vorm contact houden. Zodra er iets veranderd in ons beleid, vermelden we dat op deze pagina.  

“Nederland, Nederlanders, zorg goed voor elkaar” (Minister Bruno Bruins)
wikktrap
 

GGZdeWikK biedt gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling aan volwassenen, die last hebben van de gevolgen van chronische vroegkinderlijke traumatisering.

We hebben op dit moment een wachttijd voor de intake langer dan zes maanden, we nemen daarom geen nieuwe cliënten aan. 

Als gepassioneerde werkers in de psychotraumahulpverlening hebben wij in de loop der jaren een brede kennis en ervaring met deze problematiek opgebouwd. Met GGZdeWikK bouwen we verder aan ons ideaal.

Onze behandelvisie beschrijven we op de pagina Wikkwaarom. Op de pagina Wikkhoe beschrijven we wat we te bieden hebben. U vindt hier ook informatie over de start van de behandeling, verwijzingen, tarieven en onze klachtenprocedure. Op de pagina’s Wikkwij en Wikkwaar vindt u wie wij zijn en waar u ons kunt vinden. Onze Wikkpedia is een bron van informatie, hier vindt u uitleg over begrippen die te maken met trauma(behandeling). Op de pagina Wikkcontact staat beschreven hoe u contact met ons op kunt nemen: schriftelijk, telefonisch of via de mail.

GGZdeWikK is gesloten in de periode van van 10 tot 14 april (Pasen), van 27 april tot 6 mei (meivakantie), van 28 mei tot 2 juni (Pinksteren), van 3 juli tot 8 juli en van 27 juli tot 17 augustus.

Als er sprake is van een crisissituatie, neem dan contact op met uw huisarts.

Onze missie: wij willen mensen met chronische vroegkinderlijke traumatisering een platform bieden voor het doorbreken van vicieuze cirkels, gericht op herstel – herstel van vertrouwen in zichzelf en in de wereld om hen heen. We onderscheiden ons door het aanbieden van kleinschalige, gespecialiseerde traumabehandeling, efficiënt en cliëntgericht.