Wikkhome

wikktrap
 

GGZdeWikK biedt gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling aan volwassenen, die last hebben van de gevolgen van chronische vroegkinderlijke traumatisering.

Als gepassioneerde werkers in de psychotraumahulpverlening hebben wij in de loop der jaren een brede kennis en ervaring met deze problematiek opgebouwd. Met GGZdeWikK bouwen we verder aan ons ideaal.

Onze behandelvisie beschrijven we op de pagina Wikkwaarom. Op de pagina Wikkhoe beschrijven we wat we te bieden hebben. U vindt hier ook informatie over de start van de behandeling, verwijzingen, tarieven en onze klachtenprocedure. Op de pagina’s Wikkwij en Wikkwaar vindt u wie wij zijn en waar u ons kunt vinden. Onze Wikkpedia is een bron van informatie, hier vindt u uitleg over begrippen die te maken met trauma(behandeling). Op de pagina Wikkcontact staat beschreven hoe u contact met ons op kunt nemen: schriftelijk, telefonisch of via de mail.

Als er sprake is van een crisissituatie, neem dan contact op met uw huisarts.

Onze missie: wij willen mensen met chronische vroegkinderlijke traumatisering een platform bieden voor het doorbreken van vicieuze cirkels, gericht op herstel – herstel van vertrouwen in zichzelf en in de wereld om hen heen. We onderscheiden ons door het aanbieden van kleinschalige, gespecialiseerde traumabehandeling, efficiënt en cliëntgericht.

                         Welkom bij de WikK!