Wikkwij

wikkste 003klein

Mensen die al vanaf jonge leeftijd langdurig traumatische ervaringen meemaken ontwikkelen allerlei manieren om met deze stressvolle gebeurtenissen om te kunnen gaan. Het leven gaat vaak ogenschijnlijk normaal verder, en in deze paradox ontwikkelen mensen manieren van ‘overleven’.  Deze overlevingsstrategieën zijn meestal op de korte termijn heel effectief en efficiënt, maar eisen hun tol op de lange termijn. Dit kan gepaard gaan met angst, schaamte, schuldgevoel, isolement en geheimen. De ‘overlevers’ weten hun problemen vaak goed te maskeren – een stevige buitenkant beschermt een kwetsbare binnenwereld. Als gevolg hiervan wordt in de reguliere hulpverlening traumagerelateerde problematiek vaak onderschat of onvoldoende onderkend. Om toch contact te maken, en in therapie een goede werkrelatie op te kunnen bouwen, is het van belang dat hulpverleners goed zicht hebben op de verstrekkende gevolgen van trauma. Dat ze overlevingsstrategieën herkennen, dat men de taal spreekt van de overlever. Met onze kennis en ervaring op het gebied van traumabehandeling spreken wij deze taal. Daarbij zijn vertrouwen, transparantie, moed, deskundigheid, zorgzaamheid, gelijkwaardigheid, humor en positieve energie voor ons belangrijke waarden.

IMG_3309

Hanne Beumer (BIG-nummer 19061163925)     Als klinisch psycholoog heeft Hanne ruime ervaring en kennis op gebied van traumagerelateerde (persoonlijkheids-) problematiek. Ze is sensitief in het contact en een goede observator, waarbij ze op haar eigen-wijze manier confrontaties niet uit de weg gaat. Haar transparante benadering is een goede manier om traumagerelateerd  wantrouwen tegemoet te treden. Met simpele bewoordingen weet ze ingewikkelde zaken helder en overzichtelijk te maken. Hanne zoekt samen met de ander naar manieren om oude overlevingsstrategieën los te laten en nieuwe patronen te ontwikkelen – van overleven naar leven.

5354ea6d-d7f6-4f5d-b7a9-14323fcc9b0e

Bram van Klaveren   (BIG-nummer 29032040330) Vanuit zijn achtergrond als verpleegkundige en sociotherapeut in intensieve deeltijdbehandelingen, gericht op persoonlijkheidsproblematiek en psychotraumabehandeling, heeft Bram veel ervaring met het inzichtelijk maken en ordenen van hoofd- en bijzaken. In een zwart/wit benadering weet hij vaak toch grijstinten te ontdekken. Zoeken naar gelijkwaardigheid is een belangrijk uitgangspunt in zijn benadering. Is het mogelijk toch verantwoording te nemen voor een leven wat zo ernstig beschadigd is? Naast grijstinten zelfs wat kleur? Het kan anders in het hier en nu.