WikKkwaliteit

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van GGZdeWikK kunt u inzien via deze link: Kwaliteitsstatuut GGZdeWikK 2017