Wikkwij

wikkste 003klein

Mensen die al vanaf jonge leeftijd langdurig traumatische ervaringen meemaken ontwikkelen allerlei manieren om met deze stressvolle gebeurtenissen om te kunnen gaan. Het leven gaat vaak ogenschijnlijk normaal verder, en in deze paradox ontwikkelen mensen manieren van ‘overleven’.  Deze overlevingsstrategieën zijn meestal op de korte termijn heel effectief en efficiënt, maar eisen hun tol op de lange termijn. Dit kan gepaard gaan met angst, schaamte, schuldgevoel, isolement en geheimen. De ‘overlevers’ weten hun problemen vaak goed te maskeren – een stevige buitenkant beschermt een kwetsbare binnenwereld. Als gevolg hiervan wordt in de reguliere hulpverlening traumagerelateerde problematiek vaak onderschat of onvoldoende onderkend. Om toch contact te maken, en in therapie een goede werkrelatie op te kunnen bouwen, is het van belang dat hulpverleners goed zicht hebben op de verstrekkende gevolgen van trauma. Dat ze overlevingsstrategieën herkennen, dat men de taal spreekt van de overlever. Met onze kennis en ervaring op het gebied van traumabehandeling spreken wij deze taal. Daarbij zijn vertrouwen, transparantie, moed, deskundigheid, zorgzaamheid, gelijkwaardigheid, humor en positieve energie voor ons belangrijke waarden.

IMG_3309

Hanne Beumer (BIG-nummer 19061163925)     Als klinisch psycholoog heeft Hanne ruime ervaring en kennis op gebied van traumagerelateerde (persoonlijkheids-) problematiek. Ze is sensitief in het contact en een goede observator, waarbij ze op haar eigen-wijze manier confrontaties niet uit de weg gaat. Haar transparante benadering is een goede manier om traumagerelateerd  wantrouwen tegemoet te treden. Met simpele bewoordingen weet ze ingewikkelde zaken helder en overzichtelijk te maken. Hanne zoekt samen met de ander naar manieren om oude overlevingsstrategieën los te laten en nieuwe patronen te ontwikkelen – van overleven naar leven.

5354ea6d-d7f6-4f5d-b7a9-14323fcc9b0e

Bram van Klaveren   (BIG-nummer 29032040330) Vanuit zijn achtergrond als verpleegkundige en sociotherapeut in intensieve deeltijdbehandelingen, gericht op persoonlijkheidsproblematiek en psychotraumabehandeling, heeft Bram veel ervaring met het inzichtelijk maken en ordenen van hoofd- en bijzaken. In een zwart/wit benadering weet hij vaak toch grijstinten te ontdekken. Zoeken naar gelijkwaardigheid is een belangrijk uitgangspunt in zijn benadering. Is het mogelijk toch verantwoording te nemen voor een leven wat zo ernstig beschadigd is? Naast grijstinten zelfs wat kleur? Het kan anders in het hier en nu.

Elsbeth Smedes (BIG: 19928265125 ). Als GZ- psycholoog heeft Elsbeth ruime ervaring opgedaan in de behandeling van (traumagerelateerde) persoonlijkheidsproblematiek. Elsbeth richt zich in therapie op het inzichtelijk en voelbaar maken van patronen die zich afspelen in en tussen mensen, met als focus het vertrouwen in jezelf en het contact met de ander versterken. Dat doet ze op haar eigen enthousiaste, transparante, nieuwsgierige en soms directe manier. Als dit betekent dat de gebaande paden even verlaten moeten worden, dan durft zij dit aan. Elsbeth hecht waarde aan een sfeer waarin de ander zich prettig, gehoord en begrepen voelt – samen kom je verder dan alleen.

Janneke Fledderman (BIG: 09055025230). Met haar jarenlange ervaring als hulpverlener (SPV en POH-GGZ) in de GGZ (en net daarbuiten) werkt Janneke met grote betrokkenheid. Soms is de spiegel die ze de ander daarbij voorhoudt ook wat confronterend – maar altijd vanuit de intentie om iemand verder op weg te helpen. Leren van het leven, en genieten van de mooie momenten die je soms gegeven zijn is kenmerkend voor Janneke. Hartelijk, geïnteresseerd, directief en helder. ‘Van het concert des levens krijgt niemand een program’, zei haar oma altijd, en ‘als het je lukt om een bladzijde om te slaan kun je je eigen verhaal gaan schrijven’. Dat is waar Janneke anderen graag bij wil helpen (en niet alleen binnen de lijntjes) -As ‘t nait kin zo as ‘mout, din mout moar zo as’t kin.

Maartje Stam – Rommens  Als vaktherapeut beeldend heeft Maartje ruime ervaring opgedaan in het werken met cliënten die zijn blootgesteld aan vroegkinderlijk trauma. In haar werkwijze staat compassievol kijken naar jezelf, de ander en de wereld om je heen centraal. In dit zien en gezien worden kun je bij haar, op een speelse manier, via beeldend werken leren om voelen en denken met elkaar te verbinden. Dit kan helpen om van een gefragmenteerd naar een samenhangend levensverhaal te komen. Zodoende kunnen er nieuwe keuzemogelijkheden en toekomstperspectieven ontstaan. Het (her)ontdekken en leren inzetten van je innerlijk kompas is daarbij de focus – met zachte kracht naar je eigen kompas..

Joelca Hilverda   Als lichaamsgericht therapeut voegt Joelca iets bijzonders toe aan het team van de WikK. Niet alleen ziet ze als rasoptimist steeds weer mogelijkheden om van een probleem een kans te maken – Joelca weet op haar empathische eigen-wijze de aansluiting te vinden bij haar cliënten. Zo kan ze mensen inspireren om hun problemen in beweging te zetten en toe te werken naar ontspanning en balans in hun leven. Dit doet ze in haar eigen praktijk (voor meer informatie: http://www.joelcahilverda.nl),  en ook voor cliënten van de WikK – van klacht naar veerkracht.


Johannes von Gleich (BIG: 19021123401) 
Als psychiater consulteren we Johannes regelmatig over het medicatiebeleid. Clienten kunnen bij hem terecht met vragen over farmacotherapie, maar ook met betrekking tot een aanvullende alternatieve/complementaire behandeling met natuurgeneesmiddelen. Johannes behandelt geen ziekten of stoornissen, maar mensen met ziekten en stoornissen. Dat doet hij in zijn eigen praktijk (voor meer informatie: http://www.praktijkvongleich.nl ), en ook voor cliënten van de WikK – ieder mens is uniek, dat maakt een echte ontmoeting waardevol en interessant.

Hildegard Sarrazin – Als muziektherapeut weet zij als geen ander: muziek oordeelt niet. Alle gevoelens komen in muziek voor, geen één wordt er uitgesloten! Als alle emoties gevoeld en gezien mogen worden, kan heling plaatsvinden. Dan kan contact ontstaan met de eigen binnenkant en kan geuit worden wat er geuit wil worden. Hildegards onbevooroordeelde openheid en rust helpen daarbij. Dat doet zij in haar eigen praktijk in Zuidwolde (www.muziektherapiesarrazin.nl), en ook voor cliënten van de WikK – heel worden betekent dat alles er mag zijn.

Alet StenveldAls lichaamsgericht therapeut heeft Alet ruime ervaring opgedaan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, waardoor ze met mensen van allerlei verschillende leeftijden samen kan werken. Wat vertelt je lijf je en waar mag je jezelf opnieuw ontmoeten? Met humor, positiviteit en veel inlevingsvermogen zet ze mensen graag in beweging en sluit ze aan bij het tempo van de ander om het proces passend vorm te kunnen geven. Dat doet ze in haar eigen praktijk (voor meer informatie: http://www.aletstenveld.nl), en ook voor cliënten van de WikK – binnen je eigen grenzen in beweging komen.

Ebel Dijkhuis – Als psychomotorisch therapeut is voor Ebel dat wat het lichaam vertelt van centraal belang in de stappen naar herstel en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit een veilig “lijfgevoel” kan zo nieuw gewenst gedrag ontwikkeld worden. Daarbij wordt in de therapie veel aandacht besteed aan de toepassing van de therapie in het dagelijks leven. Ebel is betrokken, geduldig, doelgericht en respectvol in het contact, waarbij zijn uitgebreide kennis en ervaring in de psychomotorische hulpverlening hem tot een deskundige en veelzijdige collega maakt. Een vleugje humor ontbreekt vaak niet in zijn werkwijze. Zo gidst hij cliënten verder op weg in hun ontwikkeling – niet alleen bij de WikK, maar ook in zijn eigen praktijk (voor meer informatie: http://www.praktijkpmtdijkhuis.nl ) – je lichaam vertelt het.