WikKverwijzing

Om te kunnen starten met een behandeling bij GGZdeWikK heeft u een verwijsbrief van de huisarts of uw behandelaar nodig. Een verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz.

Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.