WikKprivacy

PRIVACYSTATEMENT GGZdeWikK

GGZdeWikK hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe we dit hebben georganiseerd kunt u lezen in ons privacystatement.

Dit privacystatement legt uit hoe GGZdeWikK met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Zie onderstaande link:

privacy statement mei 2018