Wikkwaarom

 

 

De naam van onze instelling GGZdeWikK staat voor onze behandelvisie. Een wikk is een synoniem voor ‘omslag’, een woord dat positieve associaties oproept met verandering en ontwikkeling (Het kan anders!), maar het betekent ook omhulsel, en bescherming. Veilig in het midden van de WikK (en centraal in onze behandelvisie) staat het ‘ik’ – we richten ons op bescherming en groei van het ik dat zich als gevolg van traumatische ervaringen in het verleden niet goed heeft kunnen ontwikkelen. De WikK staat voor het versterken van je ‘ik’, het vergroten van je autonomie, zelf de regie in handen nemen en houden. Dat geldt voor onze cliënten, maar ook voor ons. Samen willen we in de toekomst nog meer betekenis en inhoud geven aan GGZdeWikK.

logoverzamel

 

In Wikkwaarom beschrijven we onze visie op traumabehandeling, waarom we met GGZdeWikK verder bouwen aan ons ideaal.

Behandelvisie Vertrouwen staat aan de basis van de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Via een veilige hechting met de primaire verzorgers ontwikkelt het kind vertrouwen in de ander en daarmee in zichzelf. In het contact met belangrijke anderen leren kinderen mentaliseren: kunnen nadenken over je eigen beweegredenen en die van de ander. De ontwikkeling van emotieregulatievaardigheden speelt hierbij een belangrijke rol. Hier ontstaat de basis voor veiligheid in het leven als volwassene. Als deze basisveiligheid wordt aangetast door geweld, in de vorm van chronische vroegkinderlijke traumatisering, mishandeling, misbruik of verwaarlozing, grijpt dit diep in op de persoonlijke ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek toont aan hoe ingrijpend deze consequenties kunnen zijn. Traumatische ervaringen hebben impact op de ontwikkeling van het brein.  Gedurende de evolutie heeft de mens grote vermogens ontwikkeld op het gebied van taal, intelligentie, geheugen en zelfbewustzijn. In tegenstelling tot dieren is de mens in staat de zin der dingen te overdenken. Nadat de primaire levensbehoeften zijn vervuld, de buik weer is gevuld en het bed voor de nacht klaar staat (fysiologische behoeften en basisveiligheid), gaan mensen op zoek naar de vervulling van andere levensbehoeften. Affectie en genegenheid, waardering, het vergaren van kennis, aandacht voor kunst en schoonheid. Voor mensen die al op jonge leeftijd chronisch getraumatiseerd zijn, ontbreekt de basisveiligheid. Hierdoor worden ogenschijnlijk normale dagelijkse activiteiten en bezigheden een bron van stress. Het besef van tijd, besef van leegte, besef van nietigheid, besef van zin en de onzekerheid of er ook morgen weer eten en onderdak is, kan veel angst en machteloosheid teweeg brengen. Traumatische ervaringen in de vroege ontwikkeling leiden tot emotieregulatieproblematiek. Angst, machteloosheid en gebrek aan vertrouwen zijn primitief te pareren met agressie, macht en wantrouwen: de kenmerken van traumadynamiek, van slachtoffer en dader. Vroege overlevingsstrategieën die op lange termijn schadelijk blijken te zijn, waardoor het leven onveilig blijft. Psychotrauma verspreidt zich exponentieel door de generaties heen. Onveilige hechting in de vroege jeugd vergroot de kans op onveilige hechting bij de volgende generaties. Zo veroorzaakt psychotrauma een vicieuze cirkel, die wordt gekenmerkt door isolement en geheim. Herbeleven en vermijden. Niet alleen op het persoonlijke niveau, als gevolg van het onvermogen om traumatische ervaringen te verwerken, ook in de maatschappij vertoont de aandacht voor de gevolgen van traumatisering deze golfbeweging van taboe en weerstand versus aandacht en zorg. In de loop der eeuwen hebben godsdienst, filosofie en andere systemen met meer en minder succes getracht houvast te bieden. Naast het beschreven primitieve overlevingspatroon heeft de mens ook meer verfijnde manieren ontwikkeld om zich staande te houden te midden van alle onzekerheid.  Wat in interpersoonlijk contact is beschadigd, kan in het contact met veilige anderen worden hersteld. Vanuit een veilige hechting kan men komen tot een herstel van vertrouwen en contact. Dit is waar traumabehandeling een belangrijk aandeel kan leveren in het doorbreken van de vicieuze cirkels.  Herstel van de gevolgen van chronische vroegkinderlijke traumatisering vraagt om tijd, tijd voor het opbouwen van contact, herstel van vertrouwen en het aanleren van emotieregulatie-vaardigheden. Wij gaan voor een herstelproces dat net zo exponentieel in positieve zin is als het destructieve effect van trauma. Zowel de cliënt als de omringende wereld profiteert van deze aanpak. Onze missie is de wereld veiliger en positiever te maken, we gaan voor duurzaamheid. We willen onze kennis, expertise en positieve energie verspreiden als een  olievlek, die zich verder uit kan breiden en niet zomaar loslaat. Veel olievlekken voor een duurzame wereld!  Ons ideaal: kleine investeringen, met grote gevolgen op korte en lange termijn. Wij geloven in de kracht van  menselijk contact om een duurzamere, een veiligere wereld te creëren. Met vertrouwen, transparantie, moed, deskundigheid, zorgzaamheid, gelijkwaardigheid, humor en positieve energie.