WikKkwaliteit

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van GGZdeWikK kunt u inzien via deze link: kwaliteitsstatuut GGZdeWikK 2022

GGZdeWikK is aangesloten bij de LVVP, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Als lid van de LVVP wordt onze praktijkvoering eens in de vijf jaar gevisiteerd. Tijdens de visitatie wordt gecontroleerd of aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. De eerste visitatie vond plaats in 2016 en werd positief afgesloten. In 2021 werd de tweede visitatie ook positief beoordeeld.