Wikkstart

Met ingang van september 2023 hebben we weer beperkt ruimte voor nieuwe aanmeldingen.  

U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden bij GGZdeWikK – u wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek geven we informatie over de behandelmogelijkheden bij de WikK en maken we samen met u een eerste inschatting of een behandeling bij GGZdeWikK u verder kan helpen. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. In overleg besluiten we daarna of u verder gaat met de intake procedure: zodra er ruimte is, nodigen we u uit voor een eerste intakegesprek. Na het eerste intakegesprek bespreken we in een volgend gesprek of en hoe u start met de behandeling.

De wachttijd voor de intake is onafhankelijk van bij welke verzekeraar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  De maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen) voor intake en behandeling zijn respectievelijk 4 weken voor een intakegesprek vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder en 10 weken voor de start van de behandeling na de intake.

Een behandeling bij GGZdeWikK is niet voor iedereen geschikt. In de eerste kennismaking en tijdens de intake proberen we hierin gezamenlijk een goede afweging te maken. Daarbij vinden we het belangrijk om (wederzijds) een basis te leggen voor een goede samenwerking.

Onze contact gegevens vindt u op de pagina Wikkcontact.

GGZdeWikK biedt gespecialiseerde zorg. De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (in het kader van de Zorgverzekeringswet), volgens vastgestelde tarieven. Uw zorgverzekeraar vergoedt (een gedeelte van) dit tarief. U ontvangt maandelijks van ons een factuur die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar is een verwijzing van de huisarts voor gespecialiseerde GGZ nodig. Het is belangrijk de verwijzing te dateren op of voor de start van de intakegesprekken.