WikKklacht?

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Als u ontevreden bent over uw behandeling, of over uw behandelaar, hopen we natuurlijk dat u dat met ons bespreekt. Mocht u ontevreden zijn over de oplossing van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris.

KLACHTENFUNCTIONARIS    GGZdeWikK is aangesloten bij de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De LVVP maakt gebruik van professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. Meer informatie kunt u vinden op de website van de LVVP (www.lvvp.info).
Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, verzoeken wij u eerst het klachtformulier in te vullen, dat u hier kunt downloaden. U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. U kunt hen telefonisch bereiken via 088-2341606.

Mocht u -alvorens een klacht in te dienen- vragen hebben over tarieven en regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via 030-2364338 of via j.janssen@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info.

Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag, waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). Deze Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar via deze link en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

KOSTEN VAN DE KLACHTENBEHANDELING Wij brengen u uiteraard geen kosten in rekening voor de behandeling van klachten. Ook de eventueel betrokken zorgverlener kan u geen kosten in rekening brengen. Als u zelf externe bijstand inroept van bijvoorbeeld een advocaat, expert of adviseur dan zijn de kosten voor eigen rekening.