Wikkhoe

wikktrap

GGZdeWikK is gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van chronische, vroegkinderlijke traumatisering. We bieden bijzondere zorg voor een zo normaal mogelijk leven.

Uitleg geven over de gevolgen van trauma is een belangrijk onderdeel van de behandeling. De behandeling richt zich op herstel. Herstel van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen, het vergroten van de eigen regie, het verbeteren van het dagelijks functioneren en het vergroten van eigen veiligheid. Van overleven naar leven.

Wat hebben we te bieden?

GGZdeWikK biedt ambulante behandeling aan mannen en vrouwen.  Individuele gesprekken, gericht op het leren omgaan met de gevolgen van traumatische ervaringen uit het verleden, eventueel gecombineerd met non-verbale therapie of medicamenteuze ondersteuning. We zoeken samen uit welke vorm van therapie het beste aansluit bij uw hulpvraag.

We informeren u graag over de behandeling in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U vindt onze contactgegevens op de pagina Wikkcontact.